Καινοτόμες Υπηρεσίες

με Απαιτούμενες Προδιαγραφές

μηχανουργικές εργασίες

Κατέχοντας πολυετή εμπειρία και εφαρμόζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε κάθε περίπτωση διενεργούμε επισκευές και κατασκευές σε πολυσύνθετα μηχανολογικά συστήματα. Χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και άρτια τεχνική κατάρτιση εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Κατασκευή εξαρτημάτων πάσης φύσεως μηχανών

(γρανάζια, πείροι, δαχτυλίδια, πολύσφηνα, τροχαλίες και άλλα εξαρτήματα)

Μηχανουργική κατεργασία προϊόντων μετάλλου, σιδήρου και των κραμάτων του

Κατασκευή μηχανουργικών εξαρτημάτων ακριβείας

Επισκευή μειωτήρων

Μηχανουργικές Εργασίες

Επισκευή - Συντήρηση Κινητών Μερών Μηχανημάτων

(Λατομικά, Χωματουργικά, κ.α.)

Κατασκευή ταινιοδρόμων, τυμπάνων, γερανογεφυρών, λατομικών μηχανημάτων

Κοπή και διαμόρφωση λαμαρίνας

μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές αποτελούν βασική δραστηριότητα της Μηχανουργικής. Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες αναλυτικού σχεδιασμού, βιομηχανοποίησης, επιφανειακής προστασίας, μεταφοράς και ανέγερσης μεταλλικών κατασκευών για πληθώρα δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Σιδηροκατασκευές βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Αμμοβολές και Βαφές

Κατασκευή βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων

Αναγομώσεις και Συγκολλήσεις

ποιοτικός έλεγχος

Για τη διασφάλιση των υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών των πελατών της, η Μηχανουργική δημιούργησε και λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Με την αξιοποίηση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και διαθέτοντας μία πλήρη σειρά διακριβωμένων οργάνων μέτρησης, το τμήμα ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει απόλυτη συμμόρφωση των τελικών προϊόντων με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

έρευνα και ανάπτυξη

Σε όλη τη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της, η Μηχανουργική δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται με όραμα, σεβασμό στον άνθρωπο και αφοσίωση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αναπτύσσοντας και δημιουργώντας καινοτόμα πρϊόντα και τεχνολογίες. Η συνεργασία μηχανικών υψηλού επιστημονικού επίπεδου, επιφέρει αξιόπιστα και σύγχρονα τεχνολογικά προϊόντα αλλά και συνεχείς βελτιώσεις σε όλα τα προϊόντα της εταιρείας, έχοντας ως βασικό καθοδηγητή την τάση και τις απαιτήσεις της αγοράς, χωρίς να παραβλέπει την συνεχή έρευνα σε τομείς νέων τεχνολογιών.