Σύγχρονο Μηχανουργείο

με Όραμα και Αξίες

η εταιρεία

Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ιδρύθηκε το 1992 στο Βατερό Κοζάνης. Ξεκίνησε σε ένα μικρό μηχανουργείο 80 m2 μέσα στο χωριό, όμως η αγάπη των ιδρυτών για τη δουλειά και την προσφορά στον κλάδο και η σταθερά αυξανόμενη πελατεία οδήγησαν το 2003 στη δημιουργία της πρώτης εγκατάστασης 700 m2 και το 2007 της δεύτερης σύγχρονης εγκατάστασης 780 m2 έξω από το χωριό στη σημερινή θέση.

Είναι μια σύγχρονη και δυναμική εταιρεία στον κλάδο των μηχανουργικών εργασιών και μεταλλικών κατασκευών, με εμπειρία περισσότερη από 20 χρόνια. Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις 900 m2 σε ένα χώρο έκτασης 5.500 m2.

Είναι εξοπλισμένη με το πλέον σύγχρονο και εξειδικευμένο εξοπλισμό (τόρνος υψηλών προδιαγραφών, BORING CNC 5 αξόνων, στράντζα NC, ψαλίδι NC κ.α.), έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να ανταποκρίνεται ακόμα και στις πιο πολύπλοκες απαιτήσεις των εργασιών.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στο αντικείμενο δραστηριοτήτων της περιλαμβάνεται η κατασκευή πάσης φύσεως ανταλλακτικών παντός τύπου μηχανημάτων (χωματουργικά μηχανήματα, μηχανήματα λατομείων κ.α.), η κατασκευή βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων καθώς και η μηχανουργική κατεργασία προϊόντων μετάλλου, σιδήρου και των κραμάτων του.

Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ αναλαμβάνει την πλήρη μηχανολογική υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων, τόσο σε επίπεδο επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμού όσο και ειδικών κατασκευών.

Η Εταιρεία διαθέτει ανθρώπους με βαθιά γνώση της δουλειάς και όρεξη για δημιουργία. Απασχολεί 6 άτομα με εξειδίκευση και εμπειρία στις μηχανουργικές και μεταλλικές εργασίες.

Συνεργάζεται με εξειδικευμένες εταιρείες για την υλοποίηση ειδικών έργων (NILOS Hellas, DOMKA GmbH, Εγνατία Χυτήριο Α.Ε. κ.α.).

Η συνεχής ανοδική πορεία που διαγράφει η Εταιρεία στο διάστημα των τελευταίων ετών, με τη συνεχή και σταθερή προτίμηση των πελατών που εμπιστεύονται τη ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, την καθιστά μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο των μηχανουργικών κατασκευών στη Δυτική Μακεδονία και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Εταιρίας η απόλυτη ανταπόκριση στις προσδοκίες των πελατών και η συνεχής προσπάθεια παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας σε λογικό κόστος, μέσα από το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση ενός τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2015.

οι εγκαταστάσεις

Το εργοστάσιο και τα γραφεία της ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ βρίσκονται σε ιδιόκτητη περιοχή στην περιοχή του Βατερού του Δήμου Κοζάνης, σε απόσταση μόλις πέντε (5) χιλιομέτρων δυτικά από την Κοζάνη (Εθνική Οδός Κοζάνης – Γρεβενών – Καστοριάς – Ιωαννίνων).

Βρίσκεται σε οικόπεδο 5.500 m2 και περιλαμβάνει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 900 m2.

 

 

Περιγραφή Χώρων

Κτίριο Α 
900m2 
Χώροι Εργασίας  780m2
Χώροι Γραφείων 60m2 
Βοηθητικοί Χώροι 60m2 
Μηχανουργική Κοζάνη

το όραμα

Η δημιουργία μιας δυναμικής εταιρείας στον κλάδο των μηχανουργικών και μεταλλικών κατασκευών με σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και προσωπικό εξειδικευμένο και καταρτισμένο στις σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και αξιόπιστα στις μικρές και μεγάλες, στις απλές και σύνθετες μεταλλουργικές και μεταλλικές εργασίες.

ανθρώπινο δυναμικό

Στελέχη Εταιρείας

Στελέχη Εταιρείας

Η ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ διευθύνεται τον Λάζαρο Καπαγιαννίδη, πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό, με ειδικότητα στο σχεδιασμό των μεταλλικών βιομηχανικών κατασκευών.

Τεχνικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό

Το τεχνικό προσωπικό αποτελείται από 6 άτομα καταρτισμένα και με πολυετή εμπειρία στον τομέα των μηχανουργικών κατασκευών, των επισκευών και των πολύπλοκων επιδιορθώσεων εξαρτημάτων παντός τύπου βαρέων μηχανημάτων, καθώς επίσης και των μεταλλικών κατασκευών.

Συνεχής Επιμόρφωση

Συνεχής Επιμόρφωση

Η διοίκηση της Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού, διενεργώντας προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων του προσωπικού με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

υψηλά ιδανικά και πρότυπα

 • Συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών
 • Ενδυνάμωση της θέσης στην αγορά της ευρύτερης περιοχής και επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές
 • Κατασκευές υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας
 • Εφαρμογή λύσεων στις μηχανουργικές εργασίες με το λογικότερο κόστος και την αποτελεσματικότερη λειτουργία
 • Πλήρης ανταπόκριση στις τεχνικές, χρονικές και οικονομικές δεσμεύσεις των πελατών μας
 • Συνεχής κατάρτιση, εξειδίκευση και εξοικείωση του προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες
 • Συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων και καινοτόμων μεταλλουργικών εργασιών
 • Ανάπτυξη νέων μεταλλικών κατασκευών υψηλών προδιαγραφών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
etairia 02
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των προσφορότερων λύσεων
 • Παροχή καινοτομικών και πρωτοποριακών υπηρεσιών
 • Εστίαση στον προσδιορισμό και την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών
 • Απόκτηση δια βίου πελατών
 • Ανάπτυξη υγιών και σταθερών σχέσεων και συνεργασιών με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρείας
 • Η απόκτηση αναβαθμισμένου στελεχιακού δυναμικού με εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η δημιουργία σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας
 • Εφαρμογή περιβαλλοντικών αρχών στις δράσεις της εταιρείας
 • Ανάπτυξη κοινωνικής δράσης
etairia 03
 • Η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με αξιοπιστία και λογικό κόστος
 • Η διαρκής ενημέρωση, αναζήτηση και εφαρμογή πρωτοβουλιών και καινοτομικών προσεγγίσεων στον κλάδο του μετάλλου
 • Ο καθορισμός και η υλοποίηση αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εταιρείας
 • Η διαρκής βελτίωση των κατασκευών και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Η δημιουργία σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας, ο συνεχής εξοπλισμός και η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας
 • Η συνεχής αναβάθμιση της αξίας του ανθρώπινου δυναμικού με εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης
 • Η διαρκής μέτρηση της απόδοσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος ποιότητας, των διεργασιών, των υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών
etairia 04