Έργα

Ποιότητας και Αξιοπιστίας

τα έργα μας

Αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολύπλευρη τεχνογνωσία και χάρη στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό της, στον ιδιόκτητο, υπερσύγχρονο εξοπλισμό της και στο διαρκώς διευρυνόμενο πελατολόγιό της η Μηχανουργική δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας. Η εταιρία έχει να επιδείξει μία μεγάλη γκάμα έργων, που συνεχώς εξελίσσονται για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη των απαιτήσεων και αναγκών κάθε πελάτη.

Μηχανουργικές Εργασίες

Κατάλογος Έργων

Κατασκευή άξονα καδοτροχού εκσκαφέα TAKRAF για τον Κλάδο Ορυχείου Νοτίου Πεδίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., διστάσεων Φ350x6000mm

Κυλινδράρισμα λαμαρίνας S355J2+N πάχους 35mm για την κατασκευή τυμπάνου Φ1500x2600mm ταινιοδρόμων Β=2400 για τις ανάγκες των Ορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε./Δ.Ε.Λ.Κ.Δ.Μ.

Μεταλλικές Κατασκευές

Κατάλογος Έργων

Κατασκευή και ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου - μηχανουργείου εμβαδού 600m2 με εγκατάσταση γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας 20tn